Raporty fiskalne na kasach online
14 lut
11:14

Raporty fiskalne na urządzeniach online – jak wykonywać takie zestawienia sprzedaży?

Terminowe realizowanie raportów fiskalnych od dawna jest jedną z podstawowych czynności, jaka towarzyszy stosowaniu urządzenia rejestrującego. W ostatnich latach szczegółowe omówienie tego obowiązku można było znaleźć w kolejnych Rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie kas. Obecnie również należy odwoływać się do wspomnianego aktu prawnego, a konkretnie – do dokumentu, który wszedł w życie 1 maja 2019 roku. Pytanie jednak, jak funkcjonujące Rozporządzenie MF definiuje wykonywanie raportów fiskalnych na urządzeniach typu online?

Obowiązkowe są raporty dobowe i miesięczne

W urządzeniach starego typu, czyli modelach z kopią elektroniczną lub papierową, wykonywać należy raporty dobowe oraz miesięczne. Obydwa rodzaje dokumentów fiskalnych mają formę papierowych wydruków. A jak to wygląda w przypadku urządzeń online, czyli modeli, które wyróżniają się łącznością z Centralnym Repozytorium Kas? Tutaj również obowiązkowe są raporty dobowe oraz miesięczne. Co więcej, nie zmieniły się „terminy” realizowania takich zestawień sprzedaży.

Przypomnijmy więc, że raport dobowy należy wykonać „po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym”. Z kolei w przypadku raportu miesięcznego obowiązuje zasada: „po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. Dnia miesiąca następującego po danym miesiącu”.

Jedno z zestawień sprzedaży ma jednak formę elektroniczną

I w tym momencie przechodzimy do istotnej zmiany, jaka dokonała się wraz z wejściem w życie ostatniego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (dokumentu z 29 kwietnia 2019 roku). Zgodnie ze wspomnianymi przepisami, użytkownicy urządzeń fiskalnych online są zobligowani do wykonywania raportów dobowych w formie elektronicznej. Takie zestawienia są wówczas zapisywane w pamięci chronionej danego modelu (trafiają również do Centralnego Repozytorium Kas). Z kolei raporty miesięczne (okresowe) muszą mieć nadal formę papierowych wydruków.

Kiedy nie trzeba wykonywać raportów na urządzeniu fiskalnym online?

Z przepisów wynika jednoznacznie, że raport dobowy należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy w danym dniu prowadzona była sprzedaż (i rejestrowano ją na urządzeniu fiskalnym). W związku z tym, jeśli np. podatnik nie obsługuje klientów w niedzielę, bo jego placówka jest zamknięta, nie musi wówczas wykonywać żadnego zestawienia podsumowującego. Podobnie będzie w przypadku raportu miesięcznego. Wtedy jednak okres bez żadnej sprzedaży zarejestrowanej na urządzeniu fiskalnym musi wynosić pełen miesiąc.

Co ważne, omówione powyżej zasady dotyczą zarówno kas i drukarek z kopią papierową lub elektroniczną, jak i modeli typu online (współpracujących z CRK).

« »
1 Comments

    anonimek

    20 lutego, 2020 at 11:14 am

    tak prawdę mówiąc to nie są to jakieś nadzwyczajne zmiany w tej kwestii (choć nie mówię, że nie istotne) – natomiast finalnie są chyba na korzyść podatnika bo sprawiają, że wykonywanie obowiązkowych raportów staje się trochę wygodniejsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *